En del af

​Malerfirmaet Jens Vestergård ApS

En del af SL-Malerfirma A/S

Nørretoftevej 26
3200 Helsinge

Telefon: 48 79 63 47

E-mail: post@jens-v.dk

Garanti

Vi er medlem af Danske Malermestre.

Det er for Dem en ekstra sikkerhed som kunde. Som medlem af Danske Malermestre er vi forpligtet til, at opfylde nedenstående krav og betingelser:

Garanti på kvalitet

Det forpligter at yde kvalitet.
Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning.

Garantiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet.
Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem. Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Det dækker garantiordningen
Dækket af garantiordningen er private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af DANSKE MALERMESTRE om udførelse af malerarbejde på deres bolig.

Ved private forbrugere forstås:

1) Ejere af en- og tofamilieboliger, ejerlejligheder og sommerhuse
2) Ejere af bolig- og erhvervsejendomme for arbejde udført i den private bolig
3) Lejere i en- og tofamilieboliger og sommerhuse
4) Lejere i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme, når arbejdet udføres i lejligheden efter

lejerens ønske og for lejerens regning.

Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger vedørende garantiordningern kan fås ved henvendelse hos Danske malermestre.

HVEM ER VI?

Malerfirmaet

​Jens Vestergaard ApS

CVR: 14705945

​KONTAKT OS

​Telefon: 48 79 63 47

E-mail: post@jen​s-v.dk

GARANTI

Vi er medlem af

Danske Malermestre